بیش از 48 سال سابقه در صنعت نفت

شرکت نیرو محور در سال 1370 تاسیس و تا سال 1375 مشغول به ساخت تابلو برق های صنعتی جهت پروژه های متعددی از جمله پتروشیمی بندر امام، مناطق نفت خیز جنوب، پالایشگاه بندر عباس و … بوده است. در تاریخ 25 فروردین 1376 با تغییر نام به نور محور فارس با هدف تولید اقلام الکتریکی ضد انفجار و ضد گرد و خاک کرد که کاربرد عمده آن در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می باشد، اقدامات لازم جهت اخذ گواهینامه های مربوطه که مورد تایید وزارت نفت ایران نیز بود، به عمل آمد.

در زیر خلاصه ای از گواهینامه های اخذ شده، جهت تولید محصولات توسط این شرکت آورده شده است.  جناب آقای ایرج موثقی، پالایشگاه آبادان، اداره مهندسی و استانداردها، سال 1352

8 آبان 1375

اولین  گواهینامه تولید تجهیزات ضد انفجار توسط یک  سازمان اروپایی به یک شرکت ایرانی اعطا که شامل تولید جعبه تقسیم، تابلوهای کنترل محلی و تابلوهای توزیع برق می باشد.

27 اسفند 1377

اخذ گواهینامه جعبه تقسیم های سری ..GU

با درجه حفاظت EEx d IIC T6 IP66

4 مهر 1380

اخذ گواهینامه جعبه تقسیم های سری ..NMA  

با درجه حفاظت EEx e II T6 or T5 IP65

13 فروردین 1383

اخذ گواهینامه متعلقات گلند شامل تبدیل، پلاگ و …  

با درجه حفاظت های EEx d IIC / EEx e II

14 اردیبهشت 1383

اخذ گواهینامه گلند سری ..NMG  

با درجه حفاظت EEx d IIC / EEx e II

27 مهر 1384

تجدید گواهینامه جعبه تقسیم های سری ..GU  

با درجه حفاظت های EEx d IIC T6 IP66

8 تیر1384

تجدید گواهینامه جعبه تقسیم های سری ..NMA  

با درجه حفاظت های EEx e IIC T6/T5 IP66

12 مرداد   1386

اخذ گواهینامه چراغ های روشنایی سری ..NML  

با درجه حفاظت های Ex d IIC T4/T3 IP66

29 اسفند   1386

اخذ گواهینامه ایزو 9001:2000  

 در سیستم مدیریت کیفیت

13 فروردین   1387

تجدید گواهینامه جعبه تقسیم های سری ..EJB.. & GUBST  

با درجه حفاظت Ex d IIB T6 IP65/66 & Ex d IIC T6 IP66

 9 اسفند   1387

اخذ گواهینامه چراغ های روشنایی سری ..NMWL  

با درجه حفاظت Ex d IIC T4/T3 IP66

28 دی   1388

اخذ گواهینامه اتصالات لوله  

با درجه حفاظت Ex d IIC IP66

18 اسفند   1388

اخذ گواهینامه چراغ های روشنایی سری ..NMF  

با درجه حفاظت Ex d IIC T6 IP66

18 فروردین 1389

تجدید گواهینامه تابلو های برق سری ..EJBC.. & GUBSC  

با درجه حفاظت Ex d IIB T6 & Ex d IIC T6

20 مرداد 1390

اخذ گواهینامه ایزو 9001:2008  

 در سیستم مدیریت کیفیت

23 آذر 1390

اخذ گواهینامه چراغ های روشنایی سری ..NMSP  

با درجه حفاظت Ex d IIC T6 IP66

24 شهریور 1391

اخذ گواهینامه چراغ های روشنایی سری ..NMF  

با درجه حفاظت Ex d IIC T6 IP66

5 مهر 1391

اخذ گواهینامه تضمین کیفیت تولید QAN

5 مهر 1391

تجدید گواهینامه گلند سری ..NMG  

با درجه حفاظت Ex d IIC / Ex e IIC / IP66

26 مهر 1391

اخذ گواهینامه جعبه تقسیم های سری ..NMSS  

با درجه حفاظت Ex e IIC T6 or T5 IP66

18 مرداد 1392

اخذ گواهینامه چراغ فلورسنت مهتابی سری ..NMFG  

با درجه حفاظت Ex d IIC T6 IP66

20 مرداد 1393

اخذ گواهینامه شیر های تنفس و تخلیه آب و هوا  

سری ..NMBDV  

با درجه حفاظت Ex d IIC Gb

5 آبان 1393

تمدید گواهینامه جعبه تقسیم های سری ..NMA و ..NMSS  

با درجه حفاظت Ex e IIC T6 or T5 / IP66

18 اسفند 1395

اخذ گواهینامه ایزو 9001:2015  

 در سیستم مدیریت کیفیت

17 خرداد 1397

تمدید گواهینامه تضمین کیفیت تولید QAN  

بر اساس Directive 2014/34/EU

.

.

.