کالاهای ضدانفجار و صنعتی تولیدی شرکت نور محور فارس


جعبه تقسیم های ضدشعله

جعبه تقسیم های ضدشعله تولیدی شرکت نور محور فارس، در دو گروه گازی ضدانفجار با بدنه آلومینیوم قابل سفارش گذاری میباشد

جعبه تقسیم های ایمنی ذاتی

جعبه تقسیم های ایمنی ذاتی تولیدی شرکت نور محور فارس، با بدنه آلومینیوم یا استینلس استیل قابل سفارش گذاری میباشد

تابلوهای کنترل محلی

تابلوهای کنترل محلی تولیدی شرکت نور محور فارس، در دو نوع  گروه گازی ضدانفجار قابل سفارش گذاری می باشد

گلندهای کابل

گلندهای کابل تولیدی شرکت نور محور فارس، با دو نوع ضدشعله و ایمنی ذاتی قابل استفاده بهمراه تمامی محصولات این شرکت می باشد

متعلقات گلند کابل

متعلقات گلند کابل تولیدی شرکت نور محور فارس، بهمراه گلند های کابل جهت پوشش و حفاظت بهتر این اجناس طبق درخواست قابل سفارش گذاری میباشد

تبدیل، نیپل، کوپلینگ و درپوش

تبدیل، نیپل، کوپلینگ و درپوش های تولیدی شرکت نور محور فارس، در انواع ضدانفجار و صنعتی جهت استفاده و تبدیل سوراخکاری ها به اندازه مورد نیاز طبق درخواست قابل سفارش گذاری میباشد

چراغ های پروژکتور

پروژکتورهای تولیدی شرکت نور محور فارس، از نوع ضدانفجار و از جنس آلومینیوم با شیشه نشکن ضد حرارت در انواع گازی و ال ای دی قابل سفارش گذاری میباشد

چراغ های هشدار

چراغ های هشدار تولیدی شرکت نور محور فارس، در انواع ضدانفجار با شیشه نشکن ضد حرارت و صنعتی از جنس آلومینیوم قابل سفارش گذاری میباشد

چراغ های فلورسنت

چراغ های فلورسنت تولیدی شرکت نور محور فارس، در انواع ضدانفجار با شیشه نشکن ضد حرارت از جنس آلومینیوم با لامپ فلورسنت و ال ای دی قابل سفارش گذاری میباشد

چراغ های آویز

چراغ های آویز تولیدی شرکت نور محور فارس، در انواع ضدانفجار با شیشه نشکن ضد حرارت از جنس آلومینیوم با لامپ گازی، رشته ای، ال ای دی قابل سفارش گذاری میباشد

تابلو های روشنایی و توزیع

تابلوهای تولیدی شرکت نور محور فارس، در انواع صنعتی و ضدانفجار قابل سفارش گذاری می باشند

سوکت و پریز ها

سوکت و پریزهای تولیدی شرکت نور محور فارس، از نوع ضدانفجار با جنس آلومینیوم و از 16 تا 63 آمپر، سه پین تا پنج پین، قابل سفارش گذاری میباشد

ادوات ضد گرد و آب

ادوات ضد گرد و آب تولیدی شرکت نور محور فارس، در انواع جعبه، تابلو کنترل محلی و گلند کابل با جنس برنج، آلومینیوم، آهن گالوانیزه و استینلس استیل قابل سفارش گذاری میباشد

اتصالات لوله

اتصالات لوله ضدانفجار تولیدی شرکت نور محور فارس، با جنس آلومینیوم و برنج در انواع زانو، یونیون و سیلینگ فیتینگ قابل سفارش گذاری میباشند

هیچ محصولی تعریف نشده است

هیچ محصولی در دسته بندی تعریف نشده است "جعبه تقسیم ها".