نور محور فارس نسخه اودوو 14.0+e-20220517

اطلاعات درباره نور محور فارس نمونه اودوو ERP متن باز.

برنامه های نصب شده

فروش
از پیش فاکتور تا فاکتور
صدور فاکتور
فاکتورها و پرداختها
CRM
پیگیری سرنخ ها و بستن فرصت ها
وبسایت
سایت ساز نسخه اینترپرایز
انبارداری
موجودی انبار و لجستیک خود را مدیریت کنید
خرید
سفارش های خرید، مناقصه ها و توافق نامه ها
پروژه
پروژه های خود را سازماندهی و برنامه ریزی کنید
تجارت الکترونیکی
محصولات خود را آنلاین بفروش
استودیو
ایجاد و سفارشی سازی برنامه های اودوو
کارمندان
سازماندهی اطلاعات کارمندان
Overtime
Base of Track employee overtime
برنامه ریزی
مدیریت زمان بندی کارمندان
بحث
گفتگو، درگاه ایمیل و کانال های خصوصی
مخاطبان
آدرس های مخاطبان خود را سازماندهی کنید
گاهشمار
زمان بندی جلسات کارکنان
بلاگها
انتشار پست های بلاگ، اعلان ها، اخبار
نظر سنجی‌ها
ایجاد نظرسنجی و تحلیل پاسخ ها
حضورغیاب ها
حضور و غیاب کارمند رهگیری کن
حقوق و دستمزد
رکوردهای حقوق و دستمزد کارکنان خود را مدیریت کنید
قرارداد کارمند
S3 backing up
Yet another backup tool, but with spicy graphs
Product Advanced Attribute
Allow to manage products advanced attributes
Website Quote System
Website Quote System helps customer to request a quote for any product from website.

نمودار حسابها/ محلی سازی نصب شده

Iran - Base
Iran Localization of Odoo Base
Iran - Base Import
Iran Localization of Odoo Base Import
Iran - Web
Iran Localization of Web
Iran - Web Editor
Iran Localization of Web Editor
Iran - Website
Iran Localization of Website
Iran - Blogs
Iran Localization of Blogs
Iran - Accounting
Iran - Project
Iran - Sale
Iran - Sales and Warehouse Management
Iran - Warehouse Management
Iran - Surveys
Iran - Web Studio
Iran Localization of Web Studio
Iran - Unsplash Image Library
Iran Localization of Unsplash
Iran - Payroll
Iran Localization of Payroll
Iran - Employee
Iran Localization of Employee
Iran - Employee Contracts
Iran Localization of Employee Contracts
Iran - Purchase
Iran Localization of Purchase
Iran - Cohort View
Iran Localization of Cohort View
Iran - Discuss
Iran Localization of Odoo Discuss
Iran - Mail Mobile
Iran Localization of Odoo Mail Mobile
Iran - Overtime
Iran Localization of Overtime
Iran - Employee Payroll Attendance
Iran Localization of Employee Payroll Attendance
Iran - Products & Pricelists
Iran Localization of Products & Pricelists
Iran - Resource
Iran Localization of Resource
Iran - Invoicing
Iran Localization of Invoicing
Iran - Calendar
Iran Localization of Calendar
Iran - Calendar - SMS
Iran Localization of Calendar - SMS
Iran - CRM
Iran Localization of CRM
Iran - Gamification
Iran Localization of Gamification
Iran - Web Gantt
Iran Localization of Web Gantt
Iran - Grid View
Iran Localization of Grid View
Iran - Mobile
Iran Localization of Mobile
Iran - Partner Industry Secondary
Iran Localization of Partner Industry Secondary